KONTAKT


Siedziba firmy:

Primefrost
ul. Jana Pawła II 72/22
86-031 Osielsko

Biuro i adres do korespondencji:

ul.Dąbrowa 62, 85-147 Bydgoszcz

fax:+48 52 554 51 80

office@primefrost.pl