CERTYFIKATY

Posiadamy certyfikat  przyznany, zgodnie z art. 35 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 2018/848.
Jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym PL-EKO-12 Bureau Veritas
Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa stwierdza zgodność
procesu produkcji z wymaganiami Rozporządzenia (UE) nr 2018/848.

Lista produktów ekologicznych:
Ryby i produkty rybołówstwa
Zboża i produkty zbożowe

Sprawdź nasz aktualny certyfikat na stronie >>> Bureau veritas